Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Talous

Maan ystävät ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö.

Ulkoministeriön hanketuet ja ministeriöiltä saadut yleis- ja toiminta-avustukset muodostavat Maan ystävät ry:n tulojen perustan. Vuonna 2014 hanketukia kertyi 30 000 euroa ja avustuksia ympäristöministeriöstä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä myönnettiin yhteensä 39 000 euroa. Valtionavun ohella yhdistys saa pienimuotoisia avustuksia esimerkiksi säätiöiltä ja muilta yhdistyksiltä ja tekee omaa varainkeruuta.

Yhdistyksen menot koostuvat suurelta osin henkilöstökuluista. Lisäksi rahaa menee hankkeiden toteutukseen, toiminta- ja paikallisryhmien toimintaan sekä yleisiin hallintokuluihin.