Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Kampanjat

Ilmastokampanja kokoaa alleen Maan ystävien ilmasto-, energia- ja liikennepolitiikkaan liittyvän toiminnan. Kampanjat toimivat pääosin vapaaehtoisvoimin – tervetuloa mukaan!

Tällä hetkellä keskitymme kolmeen eri kampanjaan:

Hiilivapaa Suomi

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää, että koko Suomessa luovutaan pian fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä. Hiilivapaa Suomi -kampanjan tarkoituksena on fossiilivoimaloiden korvaaminen uusiutuvalla energialla ja energian kohtuullisemmalla käytöllä.
Haluatko, että ilmastoa lämmittävät voimalat suljetaan Suomessa? Liity joukkoomme suunnittelemaan ja toteuttamaan Hiilivapaata Suomea!

Ota yhteyttä:
Vera Kauppinen, kampanjakoordinaattori, vera.kauppinen@hiilivapaasuomi.fi, 044-5769999

 

Yhteisöenergia

Suomi on kauan nojannut energiantuotannossa isoihin yksiköihin ja kestämättömiin ratkaisuihin. Nyt on aika siirtyä kohti uusiutuvaa, hajautettua tuotantoa, jossa kansalaiset ja yhteisöt ottavat energiantuotannon omiin käsiinsä ja parantavat samalla yhteisönsä elämänlaatua.
Yhteisöenergia-kampanjan tarkoituksena on edistää hajautetun uusiutuvan energian käyttöönottoa Suomessa. Tule mukaan kampanjan ideoimiseen ja toteuttamiseen!

Yhteyshenkilö: Leena Kontinen, leena.kontinen@maanystavat.fi

 

Lentoverokampanja

Lentäminen voimistaa ilmastonmuutosta ja lentoliikenne on kovassa kasvussa. Lentäminen on
Suomessa lähes verovapaata ja hinnaltaan houkuttelevaa, vaikka ympäristölle hyvin vahingollista.
Ilmastosyistä Suomessakin tarvitaan talousohjausta lentämisen ja sen päästöjen vähentämiseksi.


Olemme käynnistäneet Maan ystävien ja muiden aktiivien tuella lentoveron
kansalaisaloitekampanjan. Kansalaisaloite ja kampanjan nettisivut on tarkoitus julkaista toukokuun
2019 alussa, ja nimiä aloitteeseen kerätään marraskuuhun 2019 saakka. Tarvitsemme paljon uusia
vapaaehtoisia mukaan kampanjaan. Tarjolla on erilaisia mielekkäitä tehtäviä, kuten aloitteen
nettisivujen päivittämistä, lentoliikennealan kehityksen ja veroaloitteen etenemisen seuraamista ja
siitä viestimistä, tapahtumien ja tempausten järjestämistä sekä nimien keräämistä
kansalaisaloitteeseen. Tule mukaan tukemaan kansalaisaloitteen etenemistä eduskuntaan,
muutetaan yhdessä ilmastolle haitallista matkailujärjestelmää ilmastoystävällisemmäksi!
Toimimalla mukana tuet itse konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen ja Suomen ilmastopäästöjen
hillitsemiseksi!


Lisätietoja kampanjasta: Maan ystävien hallituksen jäsen Tove Selin, tove.selin@maanystavat.fi,
puh. 050 5344116

 

Jos olet kiinnostunut näihin kampanjoihin osallistumisesta, ota rohkeasti yhteyttä yllä mainittuihin yhteyshenkilöihin! Jos haluat sähköpostilistalle, jossa tiedotetaan yleisesti Maan ystävien ilmastotoiminnasta, lähetä postia osoitteeseen ilmasto@maanystavat.fi. 

 

Tue Maan ystävien ilmastotyötä

Vapaaehtoistemme työpanos on meidän tärkein voimavaramme, mutta joidenkin asioiden tekemiseen tarvitsemme myös rahaa. Voit auttaa meitä pelastamaan maailman ilmaston lämpenemiseltä näin:

Tue työtämme lahjoituksella

Tee lahjoitus ilmastokampanjoillemme.

Vapaaehtoinen lentomaksu

Maan ystävien ilmastokampanja kerää myös lentomatkoista perittävää vapaaehtoista lentomaksua, joiden tuotto käytetään ilmastopoliittiseen vaikuttamiseen ja konkreettisiin ilmastohankkeisiin. Maksa lentomaksu ja tykkää sivusta Facebookissa.

 

Menestyvää kampanjointia: Polttava Kysymys sai aikaan ilmastolain ja Hanasaaren kivihiilivoimala suljetaan

Maan ystävien koordinoima Polttava Kysymys -kampanja käynnistettiin Suomessa helmikuussa 2008. Kampanjan tavoitteena oli vuosittaisiin päästövähennyksiin ohjaava ilmastolaki. Kampanja saavutti tavoitteensa keväällä 2015, kun eduskunta äänesti ilmastolain hyväksymisestä. Tutustu kampanjaan ja sen saavutuksiin osoitteessa www.PolttavaKysymys.fi

Maan ystävien ja Greenpeacen yhteinen Hiilivapaa Helsinki -kampanja saavutti tavoitteensa joulukuussa 2015, jolloin kaupunginvaltuusto teki päätöksen Hanasaaren hiilivoimalaitoksen sulkemisesta vuoden 2024 loppuun mennessä. Helsingin päätös osoittaa, että määrätietoisella kansalaisvaikuttamisella fossiilivoimaloiden sulkemista todella voidaan vauhdittaa! Hiilivapaa Suomi -kampanja jatkaa Hiilivapaan Helsingin työtä.

Ilmastokampanjan päätöksentekorakenne
 

Päätökset ilmastokampanjan isoista linjoista ja budjetista sekä ohjausryhmän kokoonpanosta ja ilmastokampanjavastaavasta/-ista tehdään vuosittain ilmastokampanjatapaamisessa. Ilmastokampanjatapaamisten välissä ilmastokampanjan hallintoa hoitaa ilmastokampanjan ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu: toiminnan suunnittelu ja raportointi, toiminnasta viestiminen, talouden seuranta ja suunnittelu, varainhankinta, työntekijän ohjaus, yhteydenpito Maan ystävien hallitukseen, yhteydenpito muihin ympäristöjärjestöihin sekä kansainvälisten suhteiden ylläpito.
 

Ilmastokampanjan ohjausryhmä ja ilmastokampanjavastaava 2018-2019


Vuonna 2018 ilmastokampanjatapaaminen järjestettiin lauantaina 8.9. Kauden 2018-2019 ohjausryhmään valittiin: Elina Hienonen, Anna Ikonen, Leena Kontinen, Ilona Mansikka, Tove Selin ja Aino Sirén. Kaudella 2018-2019 ilmastokampanjavastaavana toimii Leena Kontinen. Myös kampanjakoordinaattori Vera Kauppinen osallistuu ohjausryhmän toimintaan. Ohjausryhmän tavoittaa osoitteesta: ilmasto-ohjaus@maanystavat.fi