Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Arvot, unelma & tehtävä

Maan ystävien arvot, unelma ja tehtävä
(hyväksytty vuosikokouksessa 04.06.2006)

Arvot

Maan ystävien arvot ohjaavat sen toimintaa:

- luonnon itseisarvo
- ihmisten keskinäinen tasa-arvoisuus
- ekologinen, kulttuurillinen ja inhimillinen monimuotoisuus
- talouden muuttaminen paikallisemmaksi
- ihmisten ja eläinten oikeuksien kunnioittaminen
- oikeudenmukaisuus
- keskusteleva ja osallistava demokratia
- solidaarisuus, rauhanomaisuus, vastuullisuus
- feminismi, ulkoa annettujen sukupuoliroolien murtaminen

Unelma

Ekologisesti kestävä ja globaalisti oikeudenmukainen maailma, jossa talous ja hallinto palvelevat ihmisiä ja ympäristöä eikä päinvastoin. Maailma, jossa sovun ja yhteisen tekemisen versoja varjellaan vihalta, kateudelta ja ahneudelta ja jossa ihmiset ovat onnellisia ja kulttuurit kukoistavat.

Ympäristöliike on yhteiskunnallisen keskustelun kärjessä. Maan ystävissä keskustellaan demokraattisesti, mikä tarjoaa meille mahdollisuuden luoda uudenlaista yhteiskunnallista keskustelua ja vaikuttaa suomalaiseen ja koko maailman elämänmenoon positiivisella tavalla.

Maan ystävät on vakiintunut ympäristö- ja kansalaisjärjestö Suomessa. Maan ystävät on aikaansaava ja vaikuttava toimija, joka innostaa kaikenlaisia ihmisiä mukaan toimintaan. Maan ystävät kykenee olemaan yhtä aikaa luotettava ja rohkea, visionäärinen ja konkreettisia ratkaisuja tarjoava, ruohonjuuritasolta ponnistava ja ammattimainen järjestö.

Maan ystävät on avoin yhteistyölle, ja sillä on vankka asema Kansainvälisten Maan ystävien verkostossa. Maan ystävissä turvataan toiminnan jatkuvuus ja tiedon siirtyminen ja aktivismia tuetaan palkallisella työvoimalla.

Tehtävä

Maan ystävien toiminnan tarkoituksena on muuttaa yhteiskuntaa oikeudenmukaisemmaksi, demokraattisemmaksi ja ekologisesti kestävämmäksi; muuttaa taloutta paikallisemmaksi ja edistää kohtuullisuutta, suojella yhteistä ilmakehää, toimia järjettömien riskien välttämiseksi ja toimia militaristisia rakenteita vastaan ja sovun puolesta.

Haluamme kiinnittää huomiota sukupuolittuneisiin valtarakenteisiin sekä omassa toiminnassa että yleisesti. Maan ystävät pyrkii edistämään ihmisten ja eläinten oikeuksia, luonnonsuojelua, luonnon itseisarvon kunnioittamista sekä vastuullisuutta ja valmiuksia kuunnella muiden näkemyksiä, ja lisätä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä.

Maan ystävät toimii tasa-arvoisen yhteiskunnallisen keskustelun edistämiseksi sekä Suomessa että globaalisti. Maan ystävät tekee kansainvälistä yhteistyötä osana Kansainvälistä Maan ystävien verkostoa, puuttuu globaaleihin ympäristöongelmiin ja pyrkii laajempien kokonaisuuksien ja asioiden välisten yhteyksien hahmottamiseen. Toimimme osana globaalia kansalaisyhteiskuntaa.

Maan ystävien toiminta on avointa, yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja ehdottoman väkivallatonta. Maan ystävät voi käyttää avointa kansalaistottelemattomuutta. Päätöksenteossa pyritään edistämään demokraattisuutta, hierarkiattomuutta ja toimijoiden osallistumista.

Maan ystävien toiminnan tarkoituksena on rauhanomainen ekologinen vallankumous.

Maan ystävät on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka pyrkii antamaan äänen äänettömille ja kaikille mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Toiminta perustuu suvaitsevaisuudelle, sekä tieteellisen että kokemusperäisen tiedon hyväksikäytölle, pitkäjänteisyydelle ja yhteisyöhakuisuudelle. Maan ystävät muuttaa maailmaa sekä esittämällä unelmia että tavoittelemalla konkreettisia tuloksia eri toimintatapoja yhdistelemällä. Maan ystävät kannustaa ihmisiä toteuttamaan henkilökohtaisessa elämässään tänään niitä arvoja ja unelmia, joita toivomme yhteiskunnan laajasti omaksuvan tulevaisuudessa.