Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Kaivostoiminta

Toiminta

Nykyinen kaivospolitiikka kannustaa monikansallisia yhtiöitä kaivamaan Suomen malmit ylös nopealla aikataululla, jotta saadaan työpaikkoja pohjoiseen. Tämä kaikki tapahtuu täysin luonnon ja tulevien sukupolvien kustannuksella. Lyhytnäköisellä voitontavoittelulla vaikutetaan negatiivisesti muihin elinkeinoihin ja luonnon virkistyskäyttöön. Maan ystävien kaivoskampanja tähtää ihmisten tietoisuuden lisäämiseen kaivosten vaikutuksista ja kaivospolitiikan suunnan muutokseen. Keskustelusta on unohtunut täysin elektroniikkajätteen kierrätyksen mahdollisuudet sekä aito pohdinta paljonko metalleja todellisuudessa tarvitaan.

Maan ystävien kaivosaiheinen toiminta lähti liikkeelle vuonna 2013 aktiivien kiinnostuksesta kaivosteollisuutta kohtaan. Meille on tärkeää ymmärtää tämän merkittävän teollisuudenalan vaikutukset, joita ei taajamissa näe. Pohjoismaisen kaivosbuumin suorien ympäristövaikutusten lisäksi on pidettävä mielessä paitsi paikalliset sosiaaliset vaikutukset, myös globaalit oikeudenmukaisuuskysymykset. Maan ystävät ei tyydy siihen, että kaivostoimintaa suitsitaan vain Suomessa – jos jatkamme kaivannaisten kulutusta entiseen malliin, kaivoshaittojen ulkoistaminen etelään on kaikkea muuta kuin hyväksyttävä ratkaisu.

Kaivoskritiikin taustalla on siis mielestämme nähtävä myös kysymys kaivannaisten tarpeesta. Tartuimme syksyllä 2013 kultakaivosteollisuuteen esimerkkinä toiminnasta, jota ulkomaiset pörssiyhtiöt pyörittävät vain taloudellisen hyödyn nimissä: kultaa on arvioitu olevan maailman kassaholveissa riittävästi kattamaan teollisuuden tarpeet seuraavaksi 200 vuodeksi. Miksi sitä tarvitaan lisää? Onko perusteltua, että valtio hamuaa yhä vain lisää kaivosinvestointeja Suomeen?

Vaikka vaadimmekin viranomaisvalvonnan vahvistamista ja uudistamista, vastuuta ei pidä jättää yksin valtion ja kuntien kontolle. Tarvitsemme perinpohjaista kulttuurista muutosta, ja Maan ystävien mielestä sen on synnyttävä ruohonjuuritason kautta. Siksi on tärkeää pitää kaivoskysymyksiä esillä niin paikallis- kuin valtakunnallisenkin tason mediassa. Lisäksi mukana on syytä pitää koko ajan globaali näkökulma ja kokonaiskuva siitä, miksi kaivoksia ylipäänsä tarvitaan niin paljon.

Vuonna 2017 kaivosryhmä jatkaa Talvivaaran vesiongelmat -kaivosnäyttelyn kehittämistä ja kierrättämistä eri puolilla Suomea. Vuonna 2014 julkaistun julkaistun Kullanhimoinen lohikäärme -raportin jatkona Suomessa tapahtuvaa kultakaivostoimintaa seurataan aktiivisesti sekä käsitellään kriittisesti mediassa, paikallisissa tapahtumissa ja viranomaisvuorovaikutuksen kautta. Ryhmä ylläpitää yhteistyötä muiden kaivoskriittisten liikkeiden ja järjestöjen kanssa eri tasoilla, sekä toisaalta myös yhteistyötä MY:n sisällä (esim. Tampereen paikallisryhmän kanssa).