Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Maksa Maan ystävät ry:n 2019 jäsenmaksusi näillä ohjeilla

Uutiset·20.12.2018·

Maan ystävät tarvitsee tukeasi toimiakseen ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämmän maailman puolesta! Tukesi avulla voimme jatkaa toimintaamme ympäristönsuojelun, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ihmis- ja eläinoikeuksien, rauhan ja demokratian sekä aktiivisen kansalaisyhteiskunnan ja vapaan kansalaisaktivismin edistämisen puolesta.

Maan ystävien toiminta on myös vuonna 2019 aktiivista ja tuttuun tapaan erittäin monipuolista! Toimintasuunnitelman voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Hiilivapaa Suomi -kampanja panostaa kevään eduskuntavaaleissa vaikuttamiseen. Ilmastosankari Joulupukki -viestintähankkeella kannustetaan ihmisiä vaatimaan ilmastotoimia päättäjiltä. Yhteisöenergia-kampanja jatkaa pilotti- ja tutkimushankkeitaan. Kaivoskriittisessä toiminnassa keskitytään erityisesti Pirkanmaan kultakaivoshankkeiden haittojen estämiseen, ja ydinvoimatoiminnassa toimitaan osana ydinvoimanvastaista kansainvälistä liikettä. Suomen sosiaalifoorumin toteuttamiseen osallistutaan aktiivisesti. Tiedotus- ja vaikuttamistyötä tehdään myös mm. vesikysymysten ja vapaakauppasopimusten ympärillä. Moni MY:n ympäri Suomen toimivista paikallisryhmistä painottaa kestävää elämäntapaa eri näkökulmista, esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella edistetään kestävää kaupunkirakentamista ja -liikkumista. 2018 perustettu uusi Nuoret Maan ystävät ja intersektionaalinen näkökulma muutokseen -toimintaryhmä järjestää teemansa mukaisia koulutuksia ja työpajoja. Tärkeä osa eri ryhmien toimintaa on myös yhteiskunnallista muutosta edistävä monimuotoinen, mm. avoimista lukupiireistä, yhdessä oppimisesta ja pohtimisesta sekä tutustumiskäynneistä ja luontoretkistä koostuva toiminta. Tätä tehdään mm. Helsingin, Tampereen, Porvoon ja Porin ryhmissä. Yhteisen oppiminen, keskustelu ja toiminta liittyy mm. talouden kriittiseen tarkasteluun ja vaihtoehtoisiin talouden muotoihin tutustumiseen, kestävämpien elintapojen ja kulutustottumusten kehittämiseen sekä kaupunkiviljelyyn. MY toimii myös aktiivisesti osana Friend of the Earth International -, Friends of the Earth Europe - ja Young Friends of the Earth Europe -verkostoja sekä mm. ilmasto-, alkuperäiskansa- ja maa- ja metsäoikeustoimintaryhmiensä kautta että osallistumalla verkostojen tapahtumiin ja kampanjoihin.

Koska Maan ystävien toiminta kumpuaa sen itseorganisoituvista aktiiveista ja ryhmistä ja on avointa kaikille, on uutta MY:n tulevaisuudennäkymän ja tehtävän mukaista toimintaa mahdollista ideoida ja toteuttaa jo suunnitellun lisäksi myös spontaanisti pitkin vuotta. 

Jos olet jo jäsen, muistathan, että maksamalla jäsenmaksun heti vuoden alussa, säästät järjestön resursseja laskutusta tarkoituksenmukaisempaan toimintaan. (1.1.2019 alkaen maksetut maksut kirjataan automaattisesti vuoden 2019 jäsenmaksuksi. Jos olet maksanut vuoden 2018 maksun jo aiemmin tänä vuonna ja maksat vuoden 2019 maksusi vuoden 2018 puolella, kirjataan jälkimmäinen maksu vuoden 2019 maksuksi.)

Mikäli et vielä ole jäsen, liittyminen käy kätevästi nettilomakkeella!

MAKSA JÄSENMAKSUSI NÄILLÄ OHJEILLA:
Tilinumero: FI51 4713 3020 0222 36
Saaja: Maan ystävät ry
Maksun viesti: Jäsenen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymävuosi
Summa: 30€, tai 10€ vähävaraisilta. Halutessasi voit tukea järjestöä isommalla summalla ja maksaa esim. 60€ tai 130€.
(Jos kaikki tiedot eivät mahdu viestiin, voit lähettää loput: toimisto(at)maanystavat.fi)

Mikäli haluat kertaluontoisen maksun sijaan tukea järjestöä kuukausittain, valitse jäsenmaksua maksaessasi omasta verkkopankistasi "Maksun toistuvuus" -> "Kerran kuukaudessa" . "Toistuvuus jatkuu" -kohdasta voit valita, miten kauan haluat toimia kuukausitukijana (esim. 31.12.2019 asti). Voit päättää toistuvan maksun milloin tahansa omasta verkkopankistasi, eikä siitä tarvitse meille erikseen ilmoittaa.

Jäsenmaksun maksettuasi olet tervetullut maksutta kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin väentapaamisiin (seuraava järjestetään keväällä/kesällä 2019), joissa on paljon mielenkiintoista, ajankohtaista ja viihdyttävää ohjelmaa. Jäsenenä olet äänioikeutettu, ja pääset vaikuttamaan päätöksiin keväisin ja syksyisin pidettävissä emojärjestön vuosikokouksissa, sekä oman paikallisyhdistyksesi vuosikokouksessa. Jäsenemme käyttävät äänivaltaa myös vuosittaisessa ilmastokampanjatapaamisessa, jossa tehdään päätökset ilmastokampanjointimme isoista linjoista sekä valitaan ohjausryhmä ja ilmastokampanjavastaavat. Jäsenille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan erilaisia alennuksia, etuja ja korvauksia pitkin vuotta, kuten erilaisten tapahtumien matkoja, majoituksia ja ruokailuja. Maksamalla jäsenmaksusi tuet samalla paikallista kansalaistoimintaa: Maan ystävät ry palauttaa jäsenmaksuista rahaa paikallisryhmilleen sen mukaan, kuinka paljon sillä seudulla asuvat jäsenet maksavat jäsenmaksujaan.
 

LAHJOITTAMINEN MAAN YSTÄVIEN TOIMINTAAN JA KUUKAUSILAHJOITUKSET

Jäsenmaksun lisäksi, voit halutessasi tukea toimintaa myös lahjoittamalla. Voit lahjoittaa suoraan ydinvoiman vastaiselle toiminnalle, kaivoskriittiselle toiminnalle, ruokatoiminnalle, vesikriisiesitteen uudistamiseksi, sosiaalifoorumitoimintaan, ilmastotoiminnalle: Hiilivapaa Suomi- tai Yhteisöenergia-kampanjalle. Muista myös lentäessäsi vapaaehtoinen lentomaksu.  Tarjoamme lisäksi mahdollisuuden antaa krääsän sijaan merkityksellisen merkkipäivälahjan läheiselle. Lahjoitukset teet kätevästi nettisivujemme kautta.

Yleislahjoituksen Maan ystäville voit tehdä suoraan tilille. Kun lahjoitat yleisesti MY:n toimintaan, käytämme rahan siihen toimintaan, mihin kulloinkin sitä kipeimmin tarvitsemme.

OHJEET:
Tilinumero: FI92 4726 5020 0324 33
Saaja: Maan ystävät ry
Viesti: Lahjoitus
Summa: (valitse itsellesi sopiva summa)

Mikäli haluat alkaa kuukausitukijaksi, kirjoita maksun viestiksi "Kuukausitukija" ja valitse maksua maksaessasi omasta verkkopankistasi "Maksun toistuvuus" -> "Kerran kuukaudessa" . "Toistuvuus jatkuu" -kohdasta voit valita, miten kauan haluat toimia kuukausilahjoittajana (esim. 30.6.2019 asti). Voit päättää lahjoittamisen milloin tahansa omasta verkkopankistasi.

(Keräyslupa: RA/2017/613)

 

LISÄTIEDOT JA YHTEYDENOTOT:

Lisätiedot ja yhteydenotot koskien jäsen- tai lahjoitusasioita:
toimisto(at)maanystavat.fi

 

Lämmin kiitos tuestasi! <3