Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Hiilivapaa Suomi -kampanja etsii harjoittelijaa ilmastotyöhön

Uutiset·Ilmastotoiminta·5.2.2020·

Haluatko oppia ilmastokampanjoinnista ja järjestötoiminnasta? Kiinnostaako sinua viestintä, vaikuttamistyö ja fasilitointi? Hae korkeakouluharjoittelijaksi Hiilivapaa Suomi -kampanjaan!

Hiilivapaa Suomi on kansalaiskampanja, jonka tavoitteena on saada suuripäästöisimmät suomalaisyritykset Pariisin ilmastosopimuksen mukaiselle 1,5 asteen polulle.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu muun muassa kampanjan viestinnän suunnittelua ja koordinointia, tapahtumien järjestelyissä avustamista yhdessä  kampanjan vapaaehtoisten kanssa sekä vapaaehtoistoiminnan koordinointia. Harjoittelija osallistuu myös raportointiin kampanjan rahoittajille. Harjoittelun tehtäviä voidaan muokata harjoittelijan kiinnostuksen ja osaamisen mukaan.

Harjoittelija työskentelee sekä kampanjakoordinaattorin että vapaaehtoisten kanssa. Harjoittelussa tarvitaan kuitenkin myös oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, sillä kampanjassa työskentely on välillä nopeatempoista ja tilanteet saattavat vaihdella nopeasti.

Harjoittelussa pääset hiomaan viestintä- ja raportointitaitojasi, kehittämään kampanjointiosaamista sekä oppimaan kansainvälisestä ilmastotyöstä ja -vaikuttamisesta.

Toivomme hakijalta:
Soveltuvan alan korkeakouluopintoja, esimerkiksi yhteiskunta- tai ympäristötieteistä
Kiinnostusta ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön
Kiinnostusta järjestötyötä kohtaan
Itsenäistä työskentelyotetta
Sujuvaa kirjallista suomen ja englannin kielitaitoa
Hyviä organisointitaitoja

Eduksi lasketaan:
Viestintätaidot
Järjestö- ja vapaaehtoiskokemus
Raportointitaidot

Harjoittelu alkaa huhtikuun alussa ja kestää kolme kuukautta, eli kesäkuun loppuun tai heinäkuun alkuun asti. Jos käytössäsi on yliopiston harjoittelutuki, voidaan harjoittelun kestoa pidentää. Sopimuksessa noudatetaan 80 %:n viikkotyöaikaa ja palkka on 1236 € kuukaudessa. Harjoitteluun sisältyy säännöllisesti iltatöitä ja myös viikonlopputyöt ovat mahdollisia (esim. Maailma kylässä -festarit). Osan tehtävistä voi suorittaa sopimuksen mukaan myös etänä pääkaupunkiseudulla.

Lähetä hakemuksesi ja CV viimeistään 17.2.2020 klo 23.59 mennessä osoitteeseen rekry@maanystavat.fi.
 
Haastatteluun valittaville hakijoille ilmoitetaan 28.2.2020 mennessä. Haastattelut toteutetaan viikolla 10 ja valinta suoritetaan viimeistään 13.3.2020.

Hiilivapaa Suomi on Maan ystävien alainen kampanja. Lisätietoja Hiilivapaa Suomi -kampanjasta ja Maan ystävistä:
http://hiilivapaasuomi.fi/
http://maanystavat.fi/

Ajankohta ja kesto: Aloitus huhtikuun alussa, kesto noin 3 kk
Työn luonne: 30 tuntia/viikossa (Osa-aikainen 80 %)
Palkka: 1236 €/kk
Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Yliopiston harjoittelutukea ei edellytetä, mutta voit mainita hakemuksessasi, jos tuki on käytettävissäsi. Harjoittelutuen saaneiden hakijoiden kohdalla on mahdollisuus pidempään harjoitteluun.
Harjoittelun sijainti: Helsinki
Viimeinen hakupäivä: 17.2.2020 klo 23:59
Ilmoituksen lisätiedot: Lisätietoja antaa Hiilivapaa Suomi -kampanjan kampanjakoordinaattori Vera Kauppinen. Puh nro 044 576 9999 ja sähköposti vera.kauppinen@hiilivapaasuomi.fi. Yhteydenotot puhelimitse 7.2.2020 klo 13–15 ja 13.2.2020 klo 13–15.