Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Taloudellinen oikeudenmukaisuus

Toiminta

EU käy parhaillaan neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa vapaakauppasopimuksen (TTIP) solmimiseksi. Neuvottelut ovat salaisia ja tieto sopimuksen sisällöstä on ollut yksittäisten vuotojen varassa. EU on myös vienyt vastaavan sopimuksen Kanadan kanssa (CETA) lähes loppuun.

TTIP tulee sisältämään tarkemmin määrittelemättömän tavoitteen sääntelyn yhdenmukaistamisesta sekä investointisuojan. Investointisuoja mahdollistaa yrityksille oikeuden haastaa valtio kansainväliseen välimiesmenettelyyn investoinneille epäedullisten lakien säätämisen johdosta. Suurin osa käsitellyistä tapauksista on ratkaistu investoijien eduksi tai soviteltu. Välimiestuomioistuin kykenee ohittamaan niin kansalliset kuin Euroopan unionin tason tuomioistuinten ratkaisut. Myös CETA sisältää investointisuojan.

Maan  ystävät osallistuivat TTIP- ja CETA-sopimusten vastaiseen  eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen, jonka nimienkeräys päättyi  syksyllä 2015. Koko Euroopasta nimiä saatiin 3 284 289 ja Suomesta 38  217. Taloudellisen oikeudenmukaisuuden toimintaryhmä seuraa tilanteen  etenemistä kun nimet luovutetaan.

Vuonna 2016 taloudellisen oikeudenmukaisuuden toiminta jatkuu kansainvälisten vapaakauppasopimusten (TTIP, CETA, TiSA) kritiikin ja vastustamisen merkeissä. Toiminta koostuu pääasiassa erilaisista tapahtumista, joita järjestetään tai joihin osallistutaan, kuten keskustelutilaisuudet, viranomaisten kuulemiset, kansainväliset toimintapäivät ja “olohuonevierailut”. Yhteistyötä TTIP-info- verkoston ja Euroopan Maan ystävien kanssa jatketaan. Taloudellisen oikeudenmukaisuuden toiminnan viestintää kehitetään helpommin lähestyttävään suuntaan.

Uutiset

Pulp and Bioenergy Company’s Claim of Green Leadership Fails Fact Check
Julkaistu 30.3.2020 · Taloudellinen oikeudenmukaisuus
A discussion document released by the Environmental Paper Network (EPN) unveils the social and environmental risks...
Questioning UPM greenwashing campaign
Julkaistu 26.2.2020 · Taloudellinen oikeudenmukaisuus
To the public national and international opinion QUESTIONING UPM GREENWASHING CAMPAIGN The undersigned entities and...
Sitovat ihmisoikeussäännöt monikansalliselle yhtiötoiminnalle, EU:n tulisi tukea ihmisoikeussopimusprosessia
Julkaistu 20.7.2019 · Taloudellinen oikeudenmukaisuus
Maan ystävät tukevat laillisesti sitovia ihmisoikeussääntöjä monikansalliselle yhtiötoiminnalle. Sitovaa...