Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

MOTNYT-hanke (tauolla rahoituksen vuoksi)

MOTNYT-hanketyöpaja 7.5.2016/ Helsinki

Toiminta

Muutos on tehtävä: Nuoret yhteiskunnallisina toimijoina -hanke

Muutos on tehtävä: Nuoret yhteiskunnallisina toimijoina -hankkeessa (MOTNYT-hankkeessa) toteutetaan toimintaa Maan ystävien monipuolisten teemojen parissa. Kannustamme erityisesti ilmasto-ydinvoima- ja ruokateemojen parissa toimimiseen, mutta toimintaa saa suunnitella vapaasti myös muiden teemojen pariin. Mikä tahansa Maan ystävien paikallisryhmä tai toimintaryhmä saa suunnitella toimintaa, jonka kuluja voidaan korvata hankkeen budjetista, mikäli toiminta täyttää hankketoiminnalle asetetut kriteerit. Hankkeen puitteissa voidaan myös luoda täysin uutta toimintaa, uusien toimijoiden toimesta, kunhan toiminta täyttää Maan ystävien toimintaperiaatteet ja hankkeen kriteerit.

Hankkeella on ohjausryhmä, jonka tehtävä on koordinoida hanketta, seuraten esim. hankkeen taloutta. Mikäli jotain toimintaa halutaan rahoittaa hankkeen rahoista, tulee suunnitelma toiminnasta sekä arvio kuluista lähettää hankkeen ohjausryhmälle hyväksyttäväksi hyvissä ajoin. 

Toiminnan kriteerit:

1) Avoimuus

Toiminnan tulee olla sellaista, että siihen voi kuka tahansa tulla mukaan. Toiminnan olisi hyvä olla avointa jo suunnitteluvaiheesta asti. Aktiivinen viestintä ja tiedotuksen avoimuus ovat edellytykset sille, että toiminta luetaan MOTNYT-hankkeen toiminnaksi.

2) Yhteiskunnallisen vaikuttamisen pyrkimys

Toiminnan pitää olla sellaista että se vähintään ajatuksen tasolla tähtää jonkunlaiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

3) Nuorisopainotteisuuden ajatus

Toiminnan ei tarvitse olla "perinteistä" nuorisotoimintaa, eikä hankkeen puitteissa järjestettävissä toiminnoissa ole ikärajaa. Kaikenikäiset ovat tervetulleita myös MOTNYT-hankkeen puitteissa järjestettävään toimintaan. On kuitenkin tärkeää, että nuoret on huomioitu viestinnässä niin, että nuoria tavoitetaan toimintaan kutsuttaessa.

 

Mennyt toiminta:

Hankkeen puitteissa on suunniteltu ja toteutettu mm. seuraavaa:

Movement -elokuvanäytös Imatralla 16.5.2016

MOTNYT-työpajat kevätväentapaamisessa Helsingissä 6.-8.5.2016

Movement-elokuvanäytös Joensuussa 14.4.2016