Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Maailma.net ry

Toiminta

Maailma.net ry (6.10.2020 asti Suomen OneWorld-portaaliyhdistys) on suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimitus-, viestintä- ja verkkopalveluiden tuottaja. Yhdistys julkaisee maailma.net-uutissivustoa, tuottaa palveluita jäsenjärjestöilleen ja toimii globaalikysymysten asiantuntijana eri medioissa.

Maailma.net ry on osa kansainvälistä OneWorld-verkostoa ja toimii sen periaatteiden mukaisesti.