Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Ohjeet Maan ystävät ry:n vuoden 2021 jäsenmaksun maksamiseksi

Uutiset·18.1.2021·

Maan ystävät ry tarvitsee tukeasi toimiakseen ympäristön, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta. Tukesi avulla lukuisat ihmiset ympäri Suomen voivat jatkaa toimintaa esimerkiksi ilmastokriisin pysäyttämisen, luonnon monimuotoisuuden vaalimisen, ilmastokestävän ruokajärjestelmän ja alkuperäiskansojen oikeuksien puolesta. Toiminnan jatkuvuuden kannalta jokainen jäsenmaksu on korvaamattoman arvokas pienelle järjestöllemme ja riippumattomuuden kannalta jäsenmaksutuotot ovat järjestön tärkein tulonlähde.

Koronakriisi on pakottanut myös meidät muuttamaan toimintakeinojamme ja toimintamme onkin siirtynyt suurelta osin nettiin. Toimintamme jatkuu kuitenkin vuonna 2021 lähes yhtä aktiivisena kuin aikaisempina vuosina.

Maksa jäsenmaksusi näillä ohjeilla:

Tilinumero: FI51 4713 3020 0222 36
Saaja: Maan ystävät ry
Maksun viesti: JÄSENMAKSU 2021, jäsenen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymävuosi (Jos kaikki tiedot eivät mahdu viestiin, lähetä loput: toimisto(at)maanystavat.fi.)
Summa: 30€, tai 10€ vähävaraisilta. Halutessasi voit myös maksaa isomman summan, esim. 60€ tai 100€.

Mikäli et vielä ole jäsen, liittyminen käy kätevästi nettilomakkeella! Vanha jäsen ja uusi jäsen maksavat jäsenmaksunsa samoilla, edellä kerrotuilla ohjeilla.

Jäsenenä saat:

Jäsenmaksun maksettuasi olet tervetullut maksutta kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin väentapaamisiin, joissa on paljon mielenkiintoista, ajankohtaista ja viihdyttävää ohjelmaa: työpajoja, koulutusta, seminaareja, toiminnan suunnittelua ja illanviettoja. Seuraava tapaaminen on marraskuussa 2021. Jäsenenä olet äänioikeutettu, ja pääset vaikuttamaan järjestön toimintaan ja kehittämiseen keväisissä ja syksyisissä vuosikokouksissa. Jäsenemme käyttävät äänivaltaa myös vuosittaisissa ilmastokampanjatapaamisessa, jossa tehdään päätökset ilmastotoimintamme isoista linjoista sekä valitaan ohjausryhmä ja ilmastokampanjavastaavat. Jäsenille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan erilaisia alennuksia, etuja ja korvauksia pitkin vuotta, kuten väentapaamisten matkat ympäri Suomen sekä majoitus ja ruuat. Myös hallituksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia: jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Seuraava kokous on syyskuussa.

Jäsenenä tuet:

Maan ystävien toiminta on aktiivista ja monipuolista! Jäsenenä tuet paikallista kansalaistoimintaa: jäsenmaksuista palautetaan rahaa paikallisryhmille sen mukaan, kuinka paljon sillä seudulla asuvat maksavat jäsenmaksuja.

Valtakunnallinen toiminta tapahtuu erilaisten teemojen ympärillä toimintaryhmissä:

- Hiilivapaa Suomi -kampanja vaatii yrityksiä toimimaan sen mukaisesti, että ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen. Kampanjan toiminta keskittyy Fortumiin, joka omistaa saksalaisen Uniperin kautta valtavan määrän hiilivoimaa ympäri Eurooppaa.

- Lentoverokampanja seuraa lentoveroa vaativan kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyä ja järjestää aloitteen hyväksymistä tukevaa toimintaa.

- Alkuperäiskansat ja yhteys maahan ja metsään -ryhmä jatkaa työtään alkuperäiskansojen ja yhteisöllisten maata ja metsää koskevien oikeuksien edistämiseksi.

- Ruokatoiminta tukee toiminnallaan vegaanista kasvisruokaa sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää paikallista ruoantuotantoa. Ryhmä on myös mukana akateemista tutkimusta ja järjestötoimintaa yhdistävässä ”Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet” -hankkeessa sekä Ilmastokestävää kasvisruokaa -kampanjassa, jotka edistävät ilmastokestävien kasvisruokavaihtoehtojen saatavuutta joukkoruokailussa.

- Kaivosryhmän toimintaa keskittyy Pirkanmaan kultakaivosten ympäristöongelmiin. Ryhmä jatkaa myös Kaapelinkulman kulta -valokuvanäyttelyn esittämistä.

- Vesiryhmä tiedottaa maailman vesikriisistä piilovesi- ja vesijalanjälkinäkökulmasta paikallisella tasolla sekä osallistuu kansainväliseen toimintaan.

- Maaoikeus- ja metsätoiminta toimii luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Ryhmä seuraa erityisesti suomalaistaustaisten sellu- ja puuplantaasiyritysten kansainvälisiä toimia.

- Sosiaalifoorumitoiminta on mukana järjestämässä Suomen ja Tampereen sosiaalifoorumeita. Yhteistyötä tehdään myös Euroopan (ESF) ja Maailman (WSF) sosiaalifoorumien osalta.

- Taloudellisen oikeudenmukaisuuden toiminta jatkaa vapaakauppasopimusten kriittistä seurantaa ja siihen liittyvää kansallista ja kansainvälistä toimintaa. Ryhmä osallistuu myös YK:n yrityksiä sitovan ihmisoikeussopimuksen laadintaprosessiin ja siihen liittyvään toimintaan.

Aiempien vuosien toiminnasta, ja tämän vuoden toimintasuunnitelman kokonaisuudessaan voit lukea nettisivuiltamme. Jäsenenä annat arvokkaan tukesi kaikelle tälle, suurkiitos siitä!

Maksuvapaan pyytäminen ja yhdistyksestä eroaminen:

Koronakriisi aiheuttaa monelle taloudellisia vaikeuksia. Jos sinulla on vaikeuksia maksaa jäsenmaksua tällä hetkellä, voit maksaa jäsenmaksun myöhemmin tänä vuonna tai voit tarvittaessa pyytää vapautusta tämän vuoden jäsenmaksusta. Emme lähtökohtaisesti erota ketään sen takia, ettei hänellä ole mahdollisuutta maksaa jäsenmaksua. Ole yhteydessä järjestösihteeriin sopiaksesi maksujärjestelyistä: toimisto(at)maanystavat.fi

Voit erota Maan ystävät ry:n jäsenyydestä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: toimisto(at)maanystavat.fi

Lisätiedot ja yhteydenotot:

toimisto(at)maanystavat.fi

puh: 045 886 3958

 

Lämmin kiitos tuestasi! <3

* * * 

Mikä Maan ystävät:

Maan ystävät ry (MY) on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhteiskunnallinen ympäristöjärjestö, jonka tavoitteena on ekologisesti kestävä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen maailma. MY on toiminut ympäristönsuojelun, kehityskysymysten, ihmis- ja eläinoikeuksien, rauhan ja demokratian sekä vapaan kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisaktiivisuuden edistämisen puolesta jo 25 vuoden ajan. MY toimii paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. MY on osa vuonna 1971 perustettua kansainvälistä verkostoa (Friends of the Earth International, FoEI), johon kuuluu jäsenjärjestöjä kaikista maanosista, ja näissä miljoonia jäseniä ja tukijoita. MY toimii myös osana Euroopan Maan ystäviä (Friends of the Earth Europe, FoEE) ja yhteistyötä tehdään myös Euroopan Nuorten Maan ystävien (Young Friends of the Earth Europen, YFoEE) kanssa.