Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Ohjeet vuoden 2020 jäsenmaksun maksamiseksi

Uutiset·2.1.2020·

Syysväentapaaminen 2019

Maan ystävät ry tarvitsee tukeasi toimiakseen ympäristön, ihmisoikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Tukesi avulla lukuisat ihmiset ympäri Suomen voivat jatkaa toimintaa esimerkiksi ilmastokriisin pysäyttämisen, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen, ilmastokestävän ruokajärjestelmän ja alkuperäiskansojen oikeuksien puolesta. Toiminnan jatkuvuuden kannalta jokainen jäsenmaksu on korvaamattoman arvokas pienelle järjestöllemme ja riippumattomuuden kannalta jäsenmaksutuotot ovat järjestön tärkein tulonlähde.

Maksa jäsenmaksusi näillä ohjeilla:

Tilinumero: FI51 4713 3020 0222 36
Saaja: Maan ystävät ry
Maksun viesti: Jäsenen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymävuosi (Jos kaikki tiedot eivät mahdu viestiin, lähetä loput: toimisto(at)maanystavat.fi.)
Summa: 30€, tai 10€ vähävaraisilta. Halutessasi voit myös maksaa isomman summan, esim. 60€ tai 100€.

Mikäli haluat kertaluontoisen maksun sijaan maksaa jäsenmaksua kuukausittain, valitse jäsenmaksua maksaessasi verkkopankistasi "Maksun toistuvuus" -> "Kerran kuukaudessa" . "Toistuvuus jatkuu" -kohdasta voit valita, miten kauan haluat toimia kuukausitukijana (esim. 31.12.2020 asti). Voit päättää toistuvan maksun milloin tahansa omasta verkkopankistasi meille siitä ilmoittamatta.

Mikäli et vielä ole jäsen, liittyminen käy kätevästi nettilomakkeella! Vanha jäsen ja uusi jäsen maksavat jäsenmaksunsa samoilla, edellä kerrotuilla ohjeilla.

Jäsenenä saat:

Jäsenmaksun maksettuasi olet tervetullut maksutta kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin väentapaamisiin, joissa on paljon mielenkiintoista, ajankohtaista ja viihdyttävää ohjelmaa: työpajoja, koulutusta, seminaareja, toiminnan suunnittelua ja illanviettoja. Seuraava tapaaminen on 13.-15.11.2020. Jäsenenä olet äänioikeutettu, ja pääset vaikuttamaan järjestön toimintaan ja kehittämiseen keväisissä ja syksyisissä vuosikokouksissa. Jäsenemme käyttävät äänivaltaa myös vuosittaisissa ilmastokampanjatapaamisessa, jossa tehdään päätökset ilmastotoimintamme isoista linjoista sekä valitaan ohjausryhmä ja ilmastokampanjavastaavat. Jäsenille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan erilaisia alennuksia, etuja ja korvauksia pitkin vuotta, kuten väentapaamisten matkat ympäri Suomen sekä majoitus ja ruuat. Myös hallituksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia: jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Seuraava kokous on 12.9.

Jäsenenä tuet:

Maan ystävien toiminta on aktiivista ja monipuolista! Jäsenenä tuet paikallista kansalaistoimintaa: jäsenmaksuista palautetaan rahaa paikallisryhmille sen mukaan, kuinka paljon sillä seudulla asuvat maksavat jäsenmaksuja. Aktiivista paikallista toimintaa on ympäri Suomen.

Paikallistoiminnan lisäksi Maan ystävissä toimitaan erilaisten teemojen ympärillä toimintaryhmissä:

- Ilmastotoiminnassa vaikutetaan energia- ja ilmastopoliittisiin kysymyksiin paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hiilivapaa Suomi -kampanja keskittyy vaatimaan yrityksiä toimimaan sen mukaisesti, että ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen. Kampanjan pääkohde vuonna 2020 on Fortum, joka omistaa saksalaisen Uniperin kautta valtavan määrän hiilivoimaa Euroopassa. Lentoverokampanja seuraa lentoveroa vaativan kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyä ja järjestää aloitteen hyväksymistä tukevaa toimintaa.

- Pelastetaan Amazonin sademetsät -kampanja edistää Amazonin sademetsien suojelua ja metsäkadon pysäyttämistä Suomen ja EU:n päättäjille sekä yrityksille suunnatun vaikuttamisen kautta.

- Alkuperäiskansat ja yhteys maahan ja metsään -ryhmä jatkaa työtään alkuperäiskansojen ja yhteisöllisten maata ja metsää koskevien oikeuksien edistämiseksi.

- Ruokatoiminta tukee toiminnallaan vegaanisen kasvisruoan edistämistä sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää paikallista ruoantuotantoa. Ryhmä on myös mukana akateemista tutkimusta ja järjestötoimintaa yhdistävässä ”Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet” -hankkeessa, edistäen ilmastokestäviä kasvisruokavaihtoehtoja arkiruokavaliossa.

- Kaivosryhmä tutkii Pirkanmaan kultakaivosten ympäristöongelmia ja tiedottaa niistä. Ryhmä jatkaa myös Kaapelinkulman kulta -valokuvanäyttelyn esittämistä.

- Ydinvoimaryhmä keskittyy Fennovoiman ydinvoimalahankkeen vastaiseen kamppailuun osana globaalia ydinvoimanvastaista liikettä.

- Vesiryhmä tiedottaa maailman vesikriisistä piilovesi- ja vesijalanjälkinäkökulmasta paikallisella tasolla sekä osallistuu kansainväliseen toimintaan.

- Maaoikeus- ja metsätoiminta toimii luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti.

- Sosiaalifoorumitoiminta on mukana järjestämässä Suomen ja Tampereen sosiaalifoorumeita. Yhteistyötä tehdään myös Euroopan (ESF) ja Maailman (WSF) sosiaalifoorumien tasolla.

- Taloudellisen oikeudenmukaisuuden toiminta jatkaa vapaakauppasopimusten kriittistä seurantaa ja siihen liittyvää kansallista ja kansainvälistä toimintaa. Ryhmä osallistuu myös YK:n yrityksiä sitovan ihmisoikeussopimuksen laadintaprosessiin ja toimintaan sen ympärillä.

Aiempien vuosien toiminnasta, ja tämän vuoden toimintasuunnitelman kokonaisuudessaan voit lukea nettisivuiltamme. Jäsenenä annat arvokkaan tukesi kaikelle tälle, suurkiitos siitä!

Lahjoittaminen Maan ystävien toimintaan ja kuukausilahjoitukset:

Jäsenmaksun lisäksi, voit halutessasi tukea toimintaa lahjoittamalla. Voit lahjoittaa ydinvoiman vastaiselle toiminnalle, kaivoskriittiselle toiminnalle, ruokatoiminnalle, sosiaalifoorumitoimintaan ja ilmastotoiminnalle: Hiilivapaa Suomi tai Lentovero -kampanjalle. Muista myös vapaaehtoinen lentomaksu lentäessäsi! Tarjoamme lisäksi mahdollisuuden antaa krääsän sijaan merkityksellisen merkkipäivälahjan läheiselle. Kun lahjoitat yleisesti Maan ystävien toimintaan, käytämme rahan siihen toimintaan, mihin kulloinkin sitä kipeimmin tarvitsemme. Lahjoitukset teet kätevästi nettisivujemme kautta.

Voit myös tehdä lahjoituksen suoraan tilille verkkopankistasi.

OHJEET:
Tilinumero: FI92 4726 5020 0324 33
Saaja: Maan ystävät ry
Viesti: Lahjoitus
Summa: (valitse itsellesi sopiva summa)

Mikäli haluat lahjoittaessasi alkaa kuukausitukijaksi, kirjoita maksun viestiksi "Kuukausitukija" ja valitse maksua maksaessasi verkkopankistasi "Maksun toistuvuus" -> "Kerran kuukaudessa" . "Toistuvuus jatkuu" -kohdasta voit valita, miten kauan haluat toimia kuukausilahjoittajana (esim. 31.12.2020 asti). Voit päättää lahjoittamisen milloin tahansa verkkopankistasi, eikä siitä tarvitse ilmoittaa meille erikseen.

(Keräyslupa: RA/2019/421)

Maksuvapaan pyytäminen ja yhdistyksestä eroaminen:

Koronakriisi aiheuttaa monelle taloudellisia vaikeuksia. Jos sinulla on vaikeuksia maksaa jäsenmaksua tällä hetkellä, voit maksaa jäsenmaksun myöhemmin tänä vuonna tai voit tarvittaessa pyytää vapautusta tämän vuoden jäsenmaksusta. Emme lähtökohtaisesti erota ketään sen takia, ettei hänellä ole mahdollisuutta maksaa jäsenmaksua. Ole yhteydessä järjestösihteeriin sopiaksesi maksujärjestelyistä: toimisto(at)maanystavat.fi

Voit erota Maan ystävät ry:n jäsenyydestä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: toimisto(at)maanystavat.fi

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Lisätiedot ja yhteydenotot koskien jäsen- tai lahjoitusasioita:

toimisto(at)maanystavat.fi

puh/Telegram/Whatsapp: 045 886 3958

 

Lämmin kiitos tuestasi! <3

* * * 

Mikä Maan ystävät:

Maan ystävät ry (MY) on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhteiskunnallinen ympäristöjärjestö, jonka tavoitteena on ekologisesti kestävä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen maailma. MY on toiminut ympäristönsuojelun, kehityskysymysten, ihmis- ja eläinoikeuksien, rauhan ja demokratian sekä vapaan kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisaktiivisuuden edistämisen puolesta jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. MY toimii paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. MY on osa vuonna 1971 perustettua kansainvälistä verkostoa (Friends of the Earth International, FoEI), johon kuuluu jäsenjärjestöjä kaikista maanosista, ja näissä miljoonia jäseniä ja tukijoita. MY toimii myös osana Euroopan Maan ystäviä (Friends of the Earth Europe, FoEE) ja yhteistyötä tehdään myös Euroopan Nuorten Maan ystävien (Young Friends of the Earth Europen, YFoEE) kanssa.