Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Lentomaksulla tuetaan kotimaisen ilmastotyön lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämistä siellä, mihin ne jo kohdistuvat

Blogi·1.12.2016·Ansku Holstila·

Lentomatkustamisesta koituvat ilmastopäästöt ovat huomattavia. Maan ystävät suosittelee lentomatkoista koituvien päästöjen kompensoimista Lentomaksulla, jos lentämistä ei  voi muuten välttää. Lentomaksujen tuotolla tuetaan sekä kotimaisia ilmastokampanjoita että käytännön ilmastohankkeita ulkomailla. Viime vuosina kymmenellä prosentilla Lentomaksun tuotoista on tuettu Green Living Movementin Kestävä maatalous -hanketta Sambiassa. Syksyllä paikallinen projektikoordinaattori Clive Chibule ja viljelijä Mary Sakala vierailivat Suomessa, ja tapasivat myös Maan ystävien ilmastokampanjan väkeä.

Clive Chibule kertoi, että hankkeessa on vuodesta 2011 alkaen toteutettu pienpuuistuksia Sambian eteläosassa, missä ilmastonmuutoksen aiheuttamat tuhot ovat pahimpia. Hankkeella pyritään levittämään hyviä käytäntöjä ilmastonmuutoksen negatiivisten seurausten lieventämiseksi. Pienpuuistutukset vähentävät eroosiota ja tietyt lajit sitovat ilmakehän typpeä maahan, jolloin se on muiden viljelykasvien käytössä. Istutukset myös parantavat ruokaturvaa satovarmuutta lisäämällä. Pienpuuistutuksilla pyritään myös tasapainottamaan hallitsemattoman puun käytön ilmastovaikutuksia alueella ja vähentämään alueen metsiin kohdistuvaa painetta.

Mary Sakalan mukaan viljelijät ovat kiinnostuneita uusista menetelmistä, koska he näkevät ilmastonmuutoksen vaikutukset konkreettisesti. Uusien menetelmien juurruttaminen perustuu viljelijöiden osallistamiseen. Green Living Movement ei voi kouluttaa kaikkia viljelijöitä, mutta yhteisöjen johtavat viljelijät voivat. Projektissa panostetaan viljelijöiden koulutukseen ja kokonaisten yhteisöjen mukaan saamiseen. Koska viljelijät lähtevät mukaan nähdessään kestäviä ratkaisuja käytännössä toteutettuna, hankkeessa käytetään malliviljelijöitä, joiden esimerkin inspiroimana hyvät menetelmät leviävät yhteisöissä.

Tapaamisen osallistujat kokivat, että sambialaisvieraiden tapaaminen inspiroi ilmastotyöhön sekä etelässä että pohjoisessa. Oli myös palkitsevaa kuulla pitkäaikaisilta yhteistyökumppaneilta, kuinka tuellamme on merkitystä ihmisille ja ympäristölle Sambiassa.

Maksa Lentomaksu täältä.