Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Ohjeet vuoden 2019 jäsenmaksun maksamiseksi

Uutiset·23.1.2019·

MY tarvitsee tukeasi toimiakseen ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän maailman ja vapaan kansalaisaktiivisuuden ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan mahdollistamiseksi. Tukesi avulla lukuisat ihmiset ympäri Suomen voivat jatkaa toimintaa ympäristönsuojelun, ihmis- ja eläinoikeuksien sekä rauhan ja demokratian puolesta. Toiminnan jatkuvuuden kannalta jokainen jäsenmaksu on korvaamattoman arvokas pienelle järjestöllemme ja riippumattomuuden kannalta jäsenmaksutuotot ovat järjestön tärkein tulonlähde.

MAKSA JÄSENMAKSUSI NÄILLÄ OHJEILLA:
Tilinumero: FI51 4713 3020 0222 36
Saaja: Maan ystävät ry
Maksun viesti: Jäsenen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymävuosi (Jos kaikki tiedot eivät mahdu viestiin, lähetä loput: toimisto(at)maanystavat.fi.)
Summa: 30€, tai 10€ vähävaraisilta. Halutessasi voit tukea järjestöä isommalla summalla ja maksaa esim. 60€ tai 125€.

Mikäli haluat kertaluontoisen maksun sijaan tukea järjestöä kuukausittain, valitse jäsenmaksua maksaessasi verkkopankistasi "Maksun toistuvuus" -> "Kerran kuukaudessa" . "Toistuvuus jatkuu" -kohdasta voit valita, miten kauan haluat toimia kuukausitukijana (esim. 31.12.2019 asti). Voit päättää toistuvan maksun milloin tahansa omasta verkkopankistasi meille siitä ilmoittamatta.

 

Jos olet jo jäsen, muistathan, että maksamalla jäsenmaksun heti vuoden alussa, säästät järjestön resursseja laskutusta tarkoituksenmukaisempaan toimintaan. Maksathan siis vuoden 2019 jäsenmaksusi mahdollisimman pian, jos et sitä ole jo tehnyt! Mikäli et vielä ole jäsen, liittyminen käy kätevästi nettilomakkeella! Vanha jäsen ja uusi jäsen maksavat jäsenmaksunsa samoilla, edellä kerrotuilla ohjeilla.

 

JÄSENENÄ SAAT:

Jäsenmaksun maksettuasi olet tervetullut maksutta kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin väentapaamisiin, joissa on paljon mielenkiintoista, ajankohtaista ja viihdyttävää ohjelmaa: retkiä, työpajoja, koulutusta, seminaareja ja illanviettoja. Seuraava tapaaminen on keväällä 2019. Jäsenenä olet äänioikeutettu, ja pääset vaikuttamaan järjestön toimintaan ja kehittämiseen keväisissä ja syksyisissä vuosikokouksissa. Seuraava kokous on 24.3. Helsingissä. Jäsenemme käyttävät äänivaltaa myös vuosittaisissa ilmastokampanjatapaamisessa, jossa tehdään päätökset ilmastotoimintamme isoista linjoista sekä valitaan ohjausryhmä ja ilmastokampanjavastaavat. Jäsenille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan erilaisia alennuksia, etuja ja korvauksia pitkin vuotta, kuten väentapaamisten matkat ympäri Suomen sekä majoitus ja ruuat. Myös hallituksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia: jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Seuraava kokous on 17.2. Helsingissä.

 

JÄSENENÄ TUET:

Toiminta MY:ssä on aktiivista ja monipuolista! Jäsenenä tuet paikallista kansalaistoimintaa: jäsenmaksuista palautetaan rahaa paikallisryhmille sen mukaan, kuinka paljon sillä seudulla asuvat maksavat jäsenmaksuja. Aktiivista paikallista toimintaa on ympäri Suomen.

Paikallistoiminnan lisäksi MY:ssä toimitaan erilaisten teemojen ympärillä toimintaryhmissä. Ilmastotoiminnassa vaikutetaan energia- ja ilmastopoliittisiin kysymyksiin paikallisella, valtakunnallisella ja kv-tasolla, sekä seurataan ilmastolain toteutumista järjestöyhteistyötä tehden. Hiilivapaan Suomi -kampanja eduskuntavaalikampanjoi turpeen ja kivihiilen kieltämiseksi ja metsienhakkuutavoitteiden laskemiseksi. Yhteisöenergia-kampanja edistää energiademokraattisuutta ja yhteisöjen omistaman tai hallinnoiman uusiutuvan energian tuotantoa. Ydinvoimaryhmä keskittyy Fennovoiman ydinvoimalahankkeen vastaiseen kamppailuun osana globaalia ydinvoimanvastaista liikettä. Kaivoskriittinen ryhmä tutkii ja tiedottaa kultakaivosten parissa Pirkanmaan alueella, jatkaen myös Talvivaaran parissa toimimista. Vesiryhmä tiedottaa maailman vesikriisistä piilovesi- ja vesijalanjälkinäkökulmasta paikallisella tasolla ja kv-toimintaan osallistuen. Alkuperäiskansat ja yhteys maahan ja metsään -toimijat työskentelevät alkuperäiskansojen ja yhteisöllisten maata ja metsää koskevien oikeuksien edistämiseksi paikallisesti ja kansainvälisesti. Ryhmä edistää perinneparannusta ja itsehoitokulttuuria yhteydessä biodiversiteetin kestävään käyttöön ja sen vahvistamiseen. Ruokatoiminta on mukana akateemista tutkimusta ja järjestötoimintaa yhdistävässä ”Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet” -hankkeessa, edistäen ilmastokestäviä kasvisruokavaihtoehtoja arkiruokavaliossa. Maaoikeus- ja metsätoiminta toimii luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi kansallisesti ja kv-järjestöyhteistyössä. Sosiaalifoorumitoiminnassa mukana ollaan Suomen ja Tampereen sosiaalifoorumeissa. Yhteistyötä tehdään myös Euroopan (ESF) ja Maailman (WSF) tasolla. Taloudellisen oikeudenmukaisuuden toiminta jatkaa vapaakauppasopimusten kriittistä seurantaa ja siihen liittyvää kansallista ja kv-toimintaa. Nuoret Maan ystävät-ryhmä keskittyy YFoEE:n toimintaryhmän “Equality & Interculturalism” tavoin tasa-arvon ja intersektionaalisuuden ympärille.

Aiempien vuosien toiminnasta, ja tämän vuoden toimintasuunnitelman kokonaisuudessaan voit lukea nettisivuiltamme. Jäsenenä annat arvokkaan tukesi kaikelle tälle, suurkiitos siitä!

 

LAHJOITTAMINEN MY:N TOIMINTAAN JA KUUKAUSILAHJOITUKSET

Jäsenmaksun lisäksi, voit halutessasi tukea toimintaa lahjoittamalla. Voit lahjoittaa ydinvoiman vastaiselle toiminnalle, kaivoskriittiselle toiminnalle, ruokatoiminnalle, vesikriisiesitteen uudistamiseksi, sosiaalifoorumitoimintaan, ilmastotoiminnalle: Hiilivapaa Suomi tai Yhteisöenergia-kampanjalle. Muista myös vapaaehtoinen lentomaksu lentäessäsi! Tarjoamme lisäksi mahdollisuuden antaa krääsän sijaan merkityksellisen merkkipäivälahjan läheiselle. Kun lahjoitat yleisesti MY:n toimintaan, käytämme rahan siihen toimintaan, mihin kulloinkin sitä kipeimmin tarvitsemme.  Lahjoitukset teet kätevästi nettisivujemme kautta.

Voit myös tehdä lahjoituksen suoraan tilille verkkopankistasi.

OHJEET:
Tilinumero: FI92 4726 5020 0324 33
Saaja: Maan ystävät ry
Viesti: Lahjoitus
Summa: (valitse itsellesi sopiva summa)

Mikäli haluat lahjoittaessasi alkaa kuukausitukijaksi, kirjoita maksun viestiksi "Kuukausitukija" ja valitse maksua maksaessasi verkkopankistasi "Maksun toistuvuus" -> "Kerran kuukaudessa" . "Toistuvuus jatkuu" -kohdasta voit valita, miten kauan haluat toimia kuukausilahjoittajana (esim. 31.12.2019 asti). Voit päättää lahjoittamisen milloin tahansa verkkopankistasi, eikä siitä tarvitse ilmoittaa meille erikseen.

(Keräyslupa: RA/2017/613)

 

LISÄTIEDOT JA YHTEYDENOTOT:

Lisätiedot ja yhteydenotot koskien jäsen- tai lahjoitusasioita:
toimisto(at)maanystavat.fi

 

Lämmin kiitos tuestasi! <3

* * * 

MIKÄ MAAN YSTÄVÄT:

Suomen Maan ystävät ry (MY) on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhteiskunnallinen ympäristöjärjestö, jonka tavoitteena on ekologisesti kestävä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen maailma. MY on toiminut ympäristönsuojelun, kehityskysymysten, ihmis- ja eläinoikeuksien, rauhan ja demokratian sekä vapaan kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisaktiivisuuden edistämisen puolesta jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. MY toimii paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. MY on osa vuonna 1971 perustettua kansainvälistä verkostoa (Friends of the Earth International, FoEI), johon kuuluu jäsenjärjestöjä kaikista maanosista, ja näissä miljoonia jäseniä ja tukijoita. MY toimii myös osana Euroopan Maan ystäviä (Friends of the Earth Europe, FoEE) ja yhteistyötä tehdään myös Nuorten Maan ystävien (Young Friends of the Earth, YFoE) kanssa.