Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Kevätvuosikokous

Tapahtumat· Helsinki 24.3.·

17.11. Väentapaamisen yhteiskuva

Tervetuloa Maan ystävien kevätvuosikokoukseen, joka on järjestön ylin päättävä kokous, ja jossa jokainen MY:n jäsen on äänivaltainen.

Aika: su 24.3. klo 12-17
Paikka: Pauligin huvila, Mechelininkatu 36A, Helsinki

Kokouksessa käsitellään ainakin sääntömääräiset asiat, kuten

- hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus
- esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
- käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaa ja vahvistetaan syksyn toimintasuunnitelma

Asianmukainen kokouskutsu täydellisine esityslistoineen lähetetään jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Kevätvuosikokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut jäsenten esitykset ja aloitteet on jätettävä kirjallisina hallitukselle niin ajoissa, että ne voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Myös etäosallistuminen on mahdollinen.

Lisätietoja: hallitus at maanystavat . fi