Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

AEPF - Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumi

AEPF - Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumi

Toiminta

Suomen Aasia–Eurooppa-verkosto AEPF on kansalaisfoorumi, joka on osa aasialais-eurooppalaista Asia Europe People’s Forum -verkostoa. Se syntyi vaihtoehtoisena foorumina valtionjohtaijien väliselle ASEM (Asia–Europe Meeting) -huippukokoukselle 1990-luvun puolivälissä.

Suomen AEPF-verkosto osallistuu joka toinen vuosi järjestettävään, ASEM-kokousta lobbaavaan kansainväliseen AEPF-järjestöfoorumiin. ASEM on globaalisti merkittävä toimielin, sillä siihen kuuluvat maat kattavat 50 % maailman bruttokansantuotteesta, 60 % maapallon väestöstä, 70 % maailmankaupasta, joten siksikin on tärkeää, että AEPF:n kuuluvat kansalaisjärjestöt tuovat sen tietoisuuteen kansalaisliikkeitä ja muita kansalaistoimijoita koskettavia asioita.

Suomessa verkosto on toiminut vuodesta 2006 saakka kooten yhteen toistakymmentä suomalaista kansalaisjärjestöä. Verkosto järjestää tapahtumia, tuottaa julkaisuja sekä tapaa poliittisia päättäjiä.